Proiect ADOPTAT : Datele personale ale șoferilor și proprietarilor de mașini, incluse într-un registru național

636

Datele personale ale șoferilor din România vor fi incluse într-un registru național al Ministerului Afacerilor Interne (MAI), potrivit unui proiect de act normativ adoptat astăzi de Executiv. Totodată, registrul unic va conține datele de identificare ale tuturor proprietarilor și deținătorilor mandatați de mașini, precum și ale automobilelor în sine.

Proiectul de ordonanță a Guvernului pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice a fost adoptat de Executiv în ședința săptămânală de astăzi. Pentru a se aplica, acesta are nevoie doar publicarea în Monitorul Oficial,potrivit avocatnet.ro.

Documentul prevede, practic, apariția unui Registru național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate, ce va fi creat și gestionat de Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) din cadrul MAI. Acest registru electronic va include datele personale ale celor care obțin permisul auto, printre care numele, codul numeric personal, domiciliul, poza sau chiar e-mail-ul. Concret, la eliberarea permiselor, serviciile publice comunitare ale DRPCIV vor înscrie în registru:

  • datele de identificare ale titularului permisului de conducere românesc: prenumele, numele, codul numeric personal sau, dacă este cazul, echivalentul acestuia, fotografia și semnătura titularului, locul și data nașterii, domiciliul sau reședinţa, precum și, opțional, numărul de telefon și e-mail-ul șoferului;
  • categoriile de vehicule pentru care șoferul posedă drept de conducere;
  • codurile armonizate ale Uniunii Europene;
  • datele de identificare ale permisului auto al șoferului.

Totodată, Registrul național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate va include datele de identificare ale proprietarilor și deținătorilor mandatați ai autovehiculelor, precum și cele ale mașinilor. Acestea vor fi trecute în registru la prima înmatriculare în România a unui automobil, dar și la orice schimbare de proprietar.

Loading...

Astfel, dacă datele mașinii vor fi stabilite ulterior prin ordin al MAI, în cazul datelor de identificare ale proprietarilor și deținătorilor mandatați vor figura în registru:

  • pentru persoanele fizice: prenumele, numele, codul numeric personal sau, dacă este cazul, echivalentul acestuia, respectiv numărul de identificare fiscală, locul și data nașterii, domiciliul/reședința și, opțional, numărul de telefon și adresa de e-mail ale persoanei;
  • pentru persoanele juridice: denumirea, sediul, codul de identificare fiscală, numărul de înregistrare în Registrul comerțului sau codul unic de înregistrare și, opțional, numărul de telefon și adresa de poștă electronică ale reprezentantului.

Totuși, datele enumerate mai sus nu vor rămâne permanent în registrul electronic unic al MAI, ci vor fi șterse după zece ani. Dacă în cazul șoferilor va fi vorba de zece ani de la data expirării valabilității permisului auto, în cazul proprietarilor și deținătorilor mandatați, precum și al mașinilor în sine, va fi vorba de zece ani de la data radierii vehiculelor.

În altă ordine de idei, DRPCIV va putea să facă schimb de date cu autoritățile omoloage din celelalte țări membre ale Uniunii Europene pentru a cere sau a da informații despre statutul legal al automobilelor înainte de înmatricularea acestora.

„Direcția regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor este autorizată să facă schimb de date cu autoritățile competente de înmatriculare din statele membre ale Uniunii Europene, prin obținerea, respectiv furnizarea datelor necesare, în scopul verificării, înaintea înmatriculării unui vehicul, a statutului legal al acestuia în statul în care a fost înmatriculat anterior, în cazul în care există îndoieli asupra situației reale sau juridice a vehiculului. Verificarea împreună cu autoritățile competente de înmatriculare din statele membre ale Uniunii Europene se poate realiza inclusiv prin utilizarea unei platforme informatice în scopul facilitării schimbului de informații”, este detaliat în proiectul de OG.

Loading...