NU toți românii vor plăti impozit pe gospodărie! Cine scapă…

276

Impozitul pe venitul global sau taxa pe gospodărie ar urma să fie introdus în anul 2018. Autoritățile susțin că această taxă este benefică, ea fiind aplicată cu succes în mai multe țări de peste hotare.

Trebuie știut că nu toți românii vor plăti plăti noul impozit pe gospodărie. O serie de categorii de persoane vor fi scutite de la plata impozitului global, informează Mediafax.

Acestea sunt:

1. persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, pentru veniturile realizate din:

– activităţi independente, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere;

– salarii şi asimilate salariilor, prevăzute la art. 76 alin. (1) – (3);

– pensii;

d) activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, altele decât cele prevăzute la art. 105, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere fără personalitate juridică;

loading...

2. persoanele fizice, pentru veniturile realizate din venituri din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1) – (3), ca urmare a desfăşurării activităţii de creare de programe pentru calculator. Încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator se face prin ordin**) comun al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, al ministrului pentru societatea informaţională, al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice şi al ministrului finanţelor publice;

3. persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1) – (3), ca urmare a desfăşurării activităţii de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică, în condiţiile stabilite prin ordin) comun al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, al ministrului economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, al ministrului finanţelor publice, al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale;

4. persoanele fizice, pentru veniturile realizate din exercitarea profesiei de medic, în condiţiile în condiţiile stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi ministrului finaţelor publice.

loading...