Impozitul pe porci, găini și familii de albine: Cine este exclus?

806

Un articol alarmant cu privire la impozitarea porcului din coteț sau a găinilor din ogradă a indus în eroare mulți cetățeni care trăiesc în mediul rural și care își asigură o parte din hrana de zi cu zi prin creșterea animalelor pe lângă casă. Acești gospodari trebuie să știe că nu se vor trezi impozitați în plus peste noapte, fiind vorba despre un impozit deja existent, respectiv impozitul pe venit agricol care se aplică doar de la un efectiv de animale în sus.

De la plata impozitului pe venit fac excepție persoanele care dețin un anumit număr de animale sau de hectare. Așadar, NU sunt venituri impozabile veniturile realizate de persoanele fizice/membrii asocierilor fără personalitate juridică din valorificarea în stare naturală a produse culese din flora sălbatică, exclusiv masa lemnoasă. În cazul masei lemnoase sunt venituri neimpozabile numai veniturile realizate din exploatarea şi valorificarea acesteia în volum de maximum 20 mc/an din pădurile pe care contribuabilii le au în proprietate.

De asemenea, sunt incluse și produsele capturate din fauna sălbatică, cu excepţia celor realizate din activitatea de pescuit comercial.

În ceea ce privește cultura mare sunt neimpozabile următoarele suprafețe:

Nr. crt.

Produse vegetale

Suprafaţă

1.

Cereale

pînă la 2 ha

2.

Plante oleaginoase

pînă la 2 ha

3.

Cartof

pînă la 2 ha

4.

Sfeclă de zahăr

pînă la 2 ha

5.

Tutun

pînă la 1 ha

6.

Hamei pe rod

pînă la 2 ha

Și în cazul legumelor sau al florilor ornamentale există o limită unde cultivatorii nu trebuie să plătească impozit. Măsura se aplică și pentru pomicultori sau viticultori. Astfel:

1.

Legume în cîmp

pînă la 0,5 ha

2.

Legume în spaţii protejate

pînă la 0,2 ha

3.

Leguminoase pentru boabe

pînă la 1,5 ha

4.

Pomi pe rod

pînă la 1,5 ha

5.

Vie pe rod

pînă la 1 ha

6.

loading...

Arbuşti fructiferi

pînă la 1 ha

7.

Flori şi plante ornamentale

pînă la 0,3 ha

În ceea ce privește numărul de animale, păsări sau familii de albine sunt scutite doar acele persoane care dețin de exemplu până în 2 vaci, 6 porci sau 100 de găini. 

Animale

Nr. capete/Nr. de familii de albine

1.

Vaci

până la 2

2.

Bivoliţe

până la 2

3.

Oi

până la 50

4.

Capre

până la 25

5.

Porci pentru îngrăşat

până la 6

6.

Albine

până la 75 de familii

7.

Păsări de curte

până la 100

De precizat că nu sunt impozabile nici veniturile obţinute din exploatarea păşunilor şi fâneţelor naturale.

În cazul persoanelor fizice/membrilor asocierilor fără personalitate juridică, cultivarea terenurilor cu plante furajere graminee şi leguminoase pentru producţia de masă verde destinate furajării animalelor deţinute de contribuabilii respectivi pentru care venitul se determină pe baza normelor de venit şi a celor prevăzute în tabelele de mai sus nu generează venit impozabil.

Normele de venit se propun de către entităţile publice mandatate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe baza metodologiei stabilite prin hotărâre a Guvernului, se aprobă şi se publică de către direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, până cel târziu la data de 15 februarie a anului pentru care se aplică aceste norme de venit.

Contribuabilii/Asocierile fără personalitate juridică care desfăşoară activităţi agricole pentru care venitul se stabileşte pe bază de norme de venit şi deţin suprafeţe destinate producţiei agricole vegetale/animale în localităţi/judeţe diferite vor opta pentru stabilirea localităţii/judeţului sau localităţilor/judeţelor unde vor beneficia de încadrarea în limitele veniturilor neimpozabile prevăzute pentru fiecare grupă de produse vegetale/animale. Opţiunea se exercită prin completarea corespunzătoare a Declaraţiei privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit.

Organul fiscal competent stabileşte impozitul anual datorat şi emite decizia de impunere, la termenul şi în forma stabilite prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.

Plata impozitului anual stabilit conform deciziei de impunere anuale se efectuează către bugetul de stat în două rate egale, astfel:
a) 50% din impozit până la data de 25 octombrie inclusiv;
b) 50% din impozit până la data de 15 decembrie inclusiv.

loading...